Justis- og beredskapsdepartementet

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

471 views
8. mars 2017